เชียงใหม่ // แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 บริจาคเงินจำนวน 2,500,000 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช.

ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 1 บริจาคเงินจำนวน 2,500,000 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts