เชียงราย //. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมายังวัดแม่แอบดอนแก้ว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารวัดแม่แอบดอนแก้ว


เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.51 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมายังวัดแม่แอบดอนแก้ว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารวัดแม่แอบดอนแก้ว

โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียวราย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียวราย ชมรมแม่บ้านทุกเหล่าทัพในพื้นที่ ตลอดทั้งมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมรับเสด็จ ตลอดทั้งมีประชาชน นักเรียน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท ร่วมถวายการรับเสด็จด้วย

ซึ่งวิหารหลังนี้ ผู้มีจิตศรัทธาและเหล่าพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างทดแทนวิหารหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2555 แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับวัดแม่แอบดอนแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่แอบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2483 เป็นวัดที่อนุรักษ์รูปแบบสิบสองปันนา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 14 ไร่ มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหารและศาลาการเปรียญ พระประธานเป็นพระพุทธรูปหยกขาว 1 องค์

ปัจจุบันมีพระครูอาทร บวรกิจ เจ้าคณะตำบลบ้านแซว รักษาการเจ้าอาวาสวัด มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่รวม 8 รูป โอกาสนี้ทรงปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 1 ต้น ไว้หน้าวิหาร พร้อมทั้งได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงวัด ประทานจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 50 ราย และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

 

 

Related posts