นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จัดโครงการ เทศบาลฯ เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในเขตเทศบาล (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จัดโครงการ เทศบาลฯ เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในเขตเทศบาล มอบหมาย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรบเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนตามโครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อในเขตเทศบาล

โดยมี นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการต่างๆ ได้แก่ มาตรการ 5 ป 1 ข และ 3 เก็บ 3 โรค พร้อมจัดตั้งทีมแกนนำนักเรียนมือปราบไข้เลือดออก ซึ่งมีหน้าที่ช่วยกันสอดส่องและสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียนให้ได้ผลอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ นักเรียนแกนนำนักเรียนบุคลากรครูในสังกัดเทศบาล จำนวน 99 คน

ภาพ/ข่าว   ปชส.  เทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts