เชียงราย // ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชาวเชียงรายร่วมใจบริจาคโลหิตร่างกาย อวัยวะ และดวงตาเฉลิมพระเกียรติ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชาวเชียงรายร่วมใจบริจาคโลหิตร่างกาย อวัยวะ และดวงตาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ต.รอบเวียง ถ.พหลโยธิน อ.เมืองเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและกิ่งกาชาด ตลอดทั้งอัยการจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00 น. -15.00 น.

เนื่องด้วยในโอกาส วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักกรี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด(ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย) จึงได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มูลนิธิ ราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาเชียงราย จัดโครงการชาวเชียงรายร่วมใจบริจาคโลหิต ร่างกาย อวัยวะ และดวงตา เพื่อแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความรักความสามัคคี และความเสียสละแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ภายในงานมีหลายหน่วยงาน และประชาชนเข้าแสดงความจำนงค์ร่วมบริจาคโลหิต และดวงตาอย่างคับคั่ง รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นปฐมฤกษ์ด้วย ทั้งนี้ โดยการบริจาคโลหิตมีกระบวนการตรวจเช็คร่างกาย อาทิ เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต เช็คประวัติและตรวจหมู่โลหิตให้แน่ชัดว่าอยู่ในเกณฑ์ให้บริจาคได้ด้วยหรือไม่ จึงจะเริ่มดำเนินการเจาะโลหิตให้การบริจาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยตามลำดับไป

โครงการนี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยวันถัดไปนั้น จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หากผู้ใดสนใจร่วมทำบุญบริจาคโลหิตและดวงตาสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ชั้น G และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายต่อไป

Related posts