เชียงใหม่. //. บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คุณณฐินันท์ เทพปรีชาสกุล และ คุณอธิป อุ่นอำภา บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอกและสิ่งแวดล้อม

โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts