เชียงใหม่ // อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ผศ.นพ.จารึก หาญประเสริฐพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ วิหารหลวงปู่เกวาลัน หมู่บ้าน ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts