เชียงใหม่ // คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai university International Medical Challenge 2019 (CMU-IMC 2019) ครั้งที่ 6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai university International Medical Challenge 2019 (CMU-IMC 2019) ครั้งที่ 6

โดยมี รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นศพ.ธนธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช ประธานโครงการ CMU-IMC 2019 กล่าวรายงาน เพื่อให้นักศึกษาแพทย์จาก 6 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 37 ทีม

โดยแบ่งเป็นทีมในประเทศ 19 ทีม และทีมจากต่างประเทศอีก 18 ทีม ได้พัฒนาความกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนร่วมสาขาวิชาการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts