จังหวัดอุทัยธานี…!!@ ชาวบ้านกว่า 30 คน เรียกร้องสิทธิ์และความเป็นธรรม…!!***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น ณ ที่ทำการ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ชาวบ้านกว่า 30 คน รวมตัวเรียกร้องขอความเป็นธรรม เรื่อง เงินสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้านพลวงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายชลอ เลื่อนวงษ์ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 226 หมู่ 10 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมพวกจำนวน 5 คน เป็นตัวแทนชาวบ้านกว่า 46 คน เข้ามาร้องเรียนกับองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) ให้ช่วยติดตาม เรื่อง เงินสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้านพลวงทอง กับนายสมจิตร ดาราโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ซึ่งเป็นประธานโดยตำแหน่ง และกรรมการบริหารเงินสัจจะออมทรัพย์หมู่บ้านไม่โปร่งใส

หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทางองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) ได้นัดกลุ่ม ผู้ร้อง เข้ามาร้องทุกข์ กับนายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอบ้านไร่ แต่นายอำเภอ บ้านไร่ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ นายสุรพล ระลอก ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหาร งาน ปกครอง รับเรื่อง ร้องทุกข์แทน หลังจากการเจรจา กับผู้ร้องทุกข์ นายสุรพล ระลอก ปลัดอําเภอฯ จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน หลังจากการเจรจากับชาวบ้าน ผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจของชาวบ้านจึงแยกย้ายกันกลับบ้านของตนเอง…

วินัยชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061-1828363

Related posts