จ.อุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการชวนเพื่อนเตะบอล และพิธีเปิดสนามกีฬา วู้ดบอล…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาวู้ดบอล วัดดอนหวาย และลานอเนกประสงค์ วัดดอนหวาย หมู่ที่ 3 บ้านดอนหวาย ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดโครงการชวนเพื่อนเตะบอล และเปิดสนามกีฬาวู๊ดบอล ประจำปี 2562

โดยมี นาย เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.จังหวัดอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน นาย อนุชา พัสถาน นายอำเภอทัพทัน และนาง สรัญญา ประสงค์ดี นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน มาร่วมเปิดโครงการ ชวนเพื่อนเตะบอล และการดูงาน ด้านฟุตบอล ภายในงานมีกิจกรรม เยาวชน รุ่นพี่ แนะนำ เยาวชนรุ่นใหม่ และเทคนิค ในการเตะฟุตบอล หลังจากนั้นมีการเล่น วู้ดบอล ของทีมผู้สูงอายุ ที่ใช้ชื่อว่า ชมรมกีฬาฟุตบอล ตำบลทัพทัน

วัตถุประสงค์ เป็นการขยายโอกาส ในการเล่นกีฬาไปยังกลุ่มเป้าหมาย ใหม่ๆในเขตเทศบาลตำบลทับทันให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้สูงอายุ รู้จักใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์ ห่างไกลยาเสพติด และสร้างเสริมสุขภาพ ปราศจากโรคภัย ร่างกายแข็งแรง ภายในงานมีเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าชุมชน เยาวชน และผู้สูงอายุเข้าร่วมกว่า 200 คน…

ฐกฤต ธีรผาติ / วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts