นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

โครงการชลประทานนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ เดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้
นายลภัสวัฒน์ สุขจินดาธนกูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายณัฐพล อุ่มอ่อนศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (เดือนกรกฎาคม 2562)

พร้อมทั้งส่วนราชการต่างๆ โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงประชาชนในด้านการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในงานบริการ ณ วัดเนินสะเดา หมู่ที่ 12 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว     ปชส. โครงการชลประทานนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts