เชียงราย // ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในพิธีสืบชะตา

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในพิธีสืบชะตา พระเดชพระคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มนิโต) อายุ 79 พรรษา 59 น.ธ.เอก ศศบ. ศศ.ค. (กิตติมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 12 ก.ค.62 ที่วัดพระสิงห์ ถนนสิงหไคร ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร คณะศรัทธาวัดพระสิงห์ พุทธศาสนิกชน พุทธบริษัท ทายก ทายิกา อุบาสก อุบาสิกา ศิษย์ยานุศิษย์ และญาติโยมเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยในพิธีการ พระเดชพระคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ในการนี้ พระครูสุนทรปภากร เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี

Related posts