กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบและเปิดป้ายอาคาร KUSANONE โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซาโนเนะ)

นายฮิโรชิ มัทซึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบและเปิดป้ายอาคาร KUSANONE โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซาโนเนะ)

เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายไทเฮอิ อาเบะ รองกงสุลฯ และนางมิโฮะ โอฮาระ ผู้ประสานงานโครงการ โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วยนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขพยาน ตลอดทั้งแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง พร้อมแสดงความขอบคุณในไมตรีจิตของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อคนไทย

โดยอาคาร KUSANONE เป็นอาคารเรียน 1 ชั้นยกสูง ที่ออกแบบให้ทนทานต่อแรงแผ่นดินไหว โดยสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิมที่ได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ แห่งกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานสาขาในสังกัดสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประเทศที่กำลังพัฒนา

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ดำเนินกิจกรรมทางด้านพัฒนาสังคมในประเทศไทย และเป็นผลประโยชน์ต่อสังคมสงเคราะห์ของประชาชนในระดับรากหญ้าโดยตรง ให้ได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเร่งด่วน ซึ่งเป็นของขวัญที่สร้างมิตรภาพ สัมพันธไมตรี ตลอดทั้งความเอื้ออาทรที่ดีและมีต่อกันอย่างอบอุ่นของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นด้วย

จากนั้น นายฮิโรชิ มัทซึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะ ได้เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในอาคาร และร่วมปลูกต้นต้นสนฉัตรโดยรอบอาคารดังกล่าว เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่อาคารสถานที่อีกด้วย

Related posts