จังหวัดอุทัยธานี…!!@ สุ่มตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 ที่ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส อำเภอเมืองอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด

ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามการจัดหาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามการบริหารงบประมาณ คุณภาพอาหาร โภชนาการ และสุขอนามัย รวมทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวัน ของเด็กนักเรียนในพื้นที่


ซึ่งการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบวันนี้ พบว่า ทางโรงเรียนจัดอาหารครบ 5 หมู่ เป็นเมนูข้าวสวย ผัดผัก ต้มไข่น้ำ ขนมถั่วแปบ สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล และข้าวสวย แกงหมูมะเขือ ผัดกะหลำปลี และขนมถั่วแปบ สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น โดยมีครูโภชนาการ คอยดูแลคุณภาพอาหารอย่างใกล้ชิด มีการวางแผนเมนูอาหารล่วงหน้า 1 เดือน เน้นย้ำวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ที่มีความสด สะอาด มีคุณภาพ เน้นส่งตรงจากผู้ประกอบการ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ตามหลักโภชนาการ


ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยให้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณ และหากพบว่า มีการร้องเรียน หรือการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ให้ผู้กำกับดูแลหรือผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี และให้กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีบทบาทสำคัญในการตรวจรับอาหารกลางวัน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง และรอบคอบในการตรวจรับพัสดุ หากมีการกระทำที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องมีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องที่ไม่สุจริตนั้น เป็นลำดับแรก..//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts