นครสวรรค์. // บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. คุณวานิสสา หงส์พร้อมญาติ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ โดยมีนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ


………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-001555 และ056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

Related posts