ลำปาง //. ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ หลักสูตรเยาวชนรู้รอดปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ 2562 ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ฝึกทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้ทำ รู้แก้ปัญหา” โดยมี นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการจัดโครงการครั้งนี้

ภาพ/ข่าว. ปูณณภพธ์ มั่นคงดี

Related posts