นครสวรรค์ /// ผอ. โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้า ( Morning Meeting ) ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ ร่วมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting) ของจังหวัดนครสวรรค์ มี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน

เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในโอกาสต่อไป ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
ทั้งนี้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรภาคเอกชน, ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในวันนี้ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพนำเสนอภารกิจของหน่วยงานคร่าวๆ ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ขึ้นกล่าวโดยมีประเด็น คือ เรื่องการพัฒนาเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เร็วๆ ก็จะมีห้างใหญ่มาลง ก็จะทำให้การพัฒนาเมืองด้านเศรษฐกิจก็จะดี การท่องเที่ยวปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวตามรอยกงกรรมกันเยอะ ทำให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวดีขึ้น ขอแสดงความยินดี อบจ.นครสวรรค์ ที่จัดกลุ่มกันแล้ว อบจ.นครสวรรค์จัดอยู่ในกลุ่มอบจ.เกรด A และเรื่องของกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนแรงงานนอกระบบหรือผู้ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล ที่มีอายุ 15 – 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น ตรวจสอบสิทธิและสมัครสมาชิก กอช. พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุของสมาชิก ได้ตามวันและเวลาทำการของหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงินไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี เป็นรายเดือน

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครและสมัครสมาชิก ได้ตามวันและเวลาหน่วยรับสมัครของ กอช. ดังนี้
(1.) วันและเวลาทำการของธนาคารแต่ละแห่ง
-ธนาคาร ธ.ก.ส., ธอส., กรุงไทย และออมสิน
(2.) จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
-สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ, สถาบันการเงินชุมชนและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ
(3.) เวลา 08.30 – 22.30 น. ทุกวัน
-เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ, แอปพลิเคชัน “กอช.” เทสโก้โลตัส และเว็บไซต์ “กอช.”
(www.nsf.or.th).
ก่อนปิดสภากาแฟ ได้มีการส่งมอบสัญลักษณ์ การจัดกิจกรรมให้หน่วยงานเจ้าภาพ 8 หน่วยงานที่จะจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคมต่อไป

ภาพ/ข่าว     ปชส โครงการชลประทานนครสวรรค์

ธนิศา  (พัช)  สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts