จ.อุทัยธานี…!!@ ผู้ว่าฯ พร้อมชาวอุทัยฯ ร่วมรดน้ำศพ…!!

☆☆จากการรายงานจองผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่10 ก.ค.62 เวลา 16.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และชาว จ.อุทัยธานี

ร่วมในพิธีรดน้ำศพ นางกิติมา อัศววิรุฬหการ ณ บ้านอัศววิรุฬหการ เลขที่ 108 ถนนศรีอุทัย อำเภอเมืองอุทัยธานี


จากนั้น เวลา 19.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนในการอัญเชิญพวงหรีดพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปวางหน้าหีบศพของ นางกิติมา อัศววิรุฬหการ โดยมีส่วนราชการ ครอบครัว ญาติพี่น้อง และประชาชน ร่วมในพิธี หลังจากนั้นเวลา 20.00 น. นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนแรก


สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศล นางกิติมา อัศววิรุฬหการ วันพฤหัสบดีที่ 11 ถึงวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. พิธีไหว้ เวลา 13.00 น. เคลื่อนศพ และเวลา 15.00 น. พระราชทานดินฝัง ณ สุสานวังรอ../

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 061 – 1828363

Related posts