จ.นครพนม…!!@ เรืนจำกลางฯ สนธิกำลังจู่โจม…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ
เรือนจำกลางนครพนม ทำการสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์

โดยนายรังสรรค์ คัมภิลานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจู่โจมตรวจค้นครังนี้ มีกำลังจากหน่วยงานภายนอกประกอบด้วย กำลัง ทหารจาก มทบ. 210 กำลังตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ตำรวจบ้านกลาง ต.ช.ด. 235 ต.ช.ด. 236 กองร้อย อส. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนครพนม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม และเรือนจำกลางนครพนม รวม 10 หน่วยงาน กำลังพลทั้งสิ้น 280 นาย ได้ทำการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำกลางนครพนม

โดยทำการสุ่มตรวจปัสสาวะ ผู้ต้องขัง จำนวน 300 คน และแบ่งกำลังเข้าตรวจค้น บนเรือนนอน ตู้เก็บของ พื้นที่ทั่วไป ภายใน แดน 1 แดน 2 แดน 3 และแดนหญิง เพื่อรักษความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจำ ฯ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ การถือครองสิ่งของต้องห้าม การลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมาย และสิ่งของต้องห้ามอื่น ๆ เข้าภายในเรือนจำ
ผลสุ่มตรวจปัสสาวะ 300 คน ไม่พบสารเสพติด ผลการจู่โจมตรวจค้นไม่พบยาเสพติดสิ่งของต้องห้าม และสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด เรือนจำกลางนครพนมเป็นเรือนจำสีขาว พร้อมรับการตรวจสอบ และตอบข้อสงสัยจากสังคมภายนอก พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนและคืนคนดีสู่สังคมต่อไป…

วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ ภาพ/ข่าว/รายงาน

Related posts