รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมโครงการในจังหวัดชลบุรี

นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนจุกเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยมีนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 และคณะซึ่งประกอบด้วย นางสาวพัชราวลัย วัฒนะกุล ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล นางวริยา สจิรวัฒนากุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ และเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ มีสภาพที่ตื้นเขินทำให้เกิดปัญหาบริเวณโดยรอบ จึงจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงินตามสัญญาจ้าง 4,489,561.00 บาท โดยชุมชนและกำลังพลในค่ายได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ความจุเก็บกับ 96,000 ลบ.ม ปัจจุบัน ผลงาน 20% มากกว่าแผนงาน 3% สิ้นสุดสัญญา 15 กันยายน 2562

ในการนี้ ท่านรองอธิบดีได้ให้คำแนะนำในการบริหารสัญญาจ้าง ข้อระวังเรื่องทางวิศวกรรม เรื่องจุดทิ้งดิน และประโยชน์ของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของข้าราชการทหารเกี่ยวกับการใช้น้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะดำเนินงานแล้วเสร็จตามกำหนดแน่นอน

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts