นครสวรรค์ // รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พร้อมด้วยแพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาลไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และคณะอาจารย์แพทย์ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รำลึกพระคุณของครู อาจารย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม


จากนั้น มีพิธีรับน้องข้ามฟาก มอบเสื้อกาวน์ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4โดยมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ชั้น 5 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ภาพ/ข่าว.    นวลทิพย์

Related posts