เชียงราย. //. พิธีการปิดการฝึกทหารใหม่และเปิดงานวันพร้อมญาติของทหารใหม่รุ่นปี พ.ศ. 2562 ผลัดที่ 1

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีการปิดการฝึกทหารใหม่และเปิดงานวันพร้อมญาติของทหารใหม่รุ่นปี พ.ศ. 2562 ผลัดที่ 1 เมื่อเช้าวันพุธที่ 10 ก.ค.62 ที่บริเวณลานผู้กล้า ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้ง ได้กล่าวให้โอวาทแก่ทหารใหม่จำนวนกว่า 200 นาย และท่ามกลางเหล่าบรรดาญาติพี่น้องของทหารใหม่อีกกว่า 300 คน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 กล่าวว่า การฝึกทหารใหม่นั้น เป็นการฝึกขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตการรับราชการทหาร และขอให้บรรดาญาติมิตรของทหารใหม่ได้คลายความกังวล และสบายใจว่าบรรดาบุตรหลานที่เข้ามารับราชการนั้น จะได้รับความเอาใจใส่ ดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ซึ่งเปรียบเสมือนญาติคนหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ทหารเหล่านี้ได้เสียสละความสุขส่วนตนจากครอบครัวที่อบอุ่น เพื่อมารับใช้บ้านเมืองตามบทบาทหน้าที่ของชายไทย เป็นระยะเวลาร่วม 2 เดือน ซึ่งกรมกองแห่งนี้ ได้ปลูกฝังระเบียบวินัย วิชาความรู้ทางการทหารให้เป็นอย่างดี โดยผ่านกระบวนการฝึกอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามนโยบายกองทัพบก ทำให้ทหารมีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งอดทน ได้รับการอบรมหล่อหลอมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งคุณธรรม อุดมการณ์ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยในอนาคตต่อไป

บรรยากาศ​ภายในงาน เต็มไปด้วยความปิติยินดีของญาติพี่น้อง ที่แห่เข้ามาต้อนรับเหล่าทหารใหม่ ภายหลังจากฝึกขึ้นพื้นฐานและห่างจากครอบครัวมาเป็นเวลานาน จนพ่อแม่บางคนจำลูกตัวเองไม่ได้เนื่องจากได้รับการฝึกทหารจึงเหมือนกับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้เป็นอีกคน เช่น บุคลิก​ นิสัย ท่าทาง รูปร่างหน้าตา​ อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดแสดง แปลขบวน ตีกลองสะบัดชัย ร้องเพลง มอบดอกไม้ท่ามกลางคววามชื่นชมยินดีของทุกฝ่ายและทุกครอบครัวอีกด้วย

Related posts