ชลบุรี /// รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรยุคใหม่ รุ่นที่ 1 ณ โบตานี บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

โดยวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถวางแผนการดำเนินงาน สื่อสาร ส่งสาร และเลือกช่องทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับทักษะการอำนวยความร่วมมือ หรือให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สามารถวางแผนพัฒนาพื้นที่และการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 56 คน เข้ารับการฝึกอบรม

โดยมี ดร.สุชาติ ค้าทางชล และคณะวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานต่อไป

(ภาพและข้อมูล จาก สสป.)

 

ธนิศา (พัช)  สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts