นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องโถงชั้น 1 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ณ ห้องโถงชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธี

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมครัวเรือนในชุมชนให้ระลึกถึงความสำคัญด้านการสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งส่งเสริมแนวคิดการรู้จักประหยัด ลดรายจ่ายในครัวเรือน

โดยจัดการฝึกอบรมประกอบไปด้วยกิจกรรม การถนอมอาหาร (การทำไข่เค็มเสริมไอโอดีน),การปลูกผักปลูกสมุนไพรปลอดสารเคมี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ,การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากมะนาว มะกรูดเพื่อใช้ในครัวเรือน

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบ้านแก่งมาร่วมบรรยายให้ความรู้ ซึ่งในการอบรมแบ่งเป็น 2 วันระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จะเป็นการทำไข่เค็มเสริมไอโอดีนและการทำน้ำหมักชีวภาพ ในส่วนของวันที่ 11 กรกกฎาคม 2562 จะเป็นการปลูกผักปลูกสมุนไพรปลอดสารเคมี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานจากมะนาว มะกรูด

ภาพ/ข่าว   ปชส.  เทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts