จังหวัดอุทัยธานี…!!@ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ…!!***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ นายสุรชัย สารสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอ หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ให้การต้อนรับ นายประพันธ์ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาทัศนศึกษาดูงานพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ ศึกษาดูงานเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนกว่า 150 คน

หลังจากนั้น ได้นำคณะ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ปราชญ์ชาวบ้าน” และร่วมรับประทานอาหาร หลังจากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปทัศนศึกษาต่อที่ จ.สุพรรณบุรี…

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts