จังหวัดอุทัยธานี…!!@ ชาวบ้านพลวงทอง ร้องเรียน อ.ส.ม.ช.(ภาคพลเมือง)…!!***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) นายชลอ เลื่อนวงษ์ อายุ 45 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 226 หมู่ 10 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมพรรคพวก จำนวน 5 คน เป็นตัวแทนชาวบ้านพลวงทองหมู่ที่ 10 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จำนวนกว่า 46 คน ได้เข้ามาร้องเรียน เรื่องเงินสัจจะออมทรัพย์ ของหมู่บ้าน ซึ่งมีประชาชนในหมู่บ้านพลวงทองเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2555 จำนวนกว่า 300 คน

มี นายสมจิตร ดาราโพธิ์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านพลวงทองเป็นประธานโดยตำแหน่ง พร้อมคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ เป็นบุคคลในหมู่บ้านพลวงทอง แต่ในการบริหารเงินสัจจะออมทรัพย์ ของผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยแก่สมาชิกมาตลอด กล่าวคือไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือติดประกาศเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้แก่สมาชิกรับทราบ และไม่มีการแจ้งการประชุมให้กับสมาชิกได้รับทราบ ผิดหลักการบริหารเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินและการปล่อยกู้เงินมาเป็นระยะ แต่นายสมจิตร ดาราโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการ ไม่สามารถตอบคำถามให้สมาชิกได้หายข้องใจ สมาชิกส่วนใหญ่เกรงว่าอาจจะเกิดความเสียหายจึงขอถอนเงินที่ฝากไว้ แต่นายสมจิตร ดาราโพธิ์ อ้างว่า ได้ปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิกรายอื่นไปแล้ว ยังเก็บเงินไม่ได้ ทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับความเสียหาย ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการบริหารงานราชการ เช่นประชาชนมีปัญหาเรื่องใดๆพบตัวยาก ส่วนใหญ่ใช้เวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว และติดต่อทางโทรศัพท์ ไม่ค่อยรับสาย ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ ของคำขวัญ ของกระทรวงมหาดไทยที่ว่า “บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้แก่ประชาชน” ข้าพเจ้า นายชลอ เลื่อนวงษ์ และพวก ได้รับมอบหมายจากประชาชนจำนวน 46 คน ให้เข้ามาร้องเรียนกับ “องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) ให้ดำเนินการและขอความเป็นธรรม แก่ข้าพเจ้าและพรรคพวก..

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/ รายงาน 093 – 1717897

Related posts