นครสวรรค์ /// โครงการชลประทานนครสวรรค์ ประชุมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

โครงชลประทานนครสวรรค์ ประชุมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายลภัสวัฒน์ สุขจินดาธนกูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ปี 2562

ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทาน เพื่อการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลาก และวิเคราะห์การบริหารจัดการให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ทั้งนี้ จากการคาดหมายกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยในช่วงฤดูฝนนี้ จะน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5-10 จะมีปริมาณฝนตกน้อยในหลายพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ น้อยตามไปด้วย จำเป็นต้องวางแผนใช้น้ำอย่างระมัดระวังและจัดสรรการใช้น้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน พร้อมลงพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์แนะนำเกษตรกรในการวางแผนใช้น้ำต่อไป

แฟ้มข่าว : นายคนองศักดิ์ บุญญาชัย
/ภาพข่าว : น.ส.กานดา ดิษสละ       ปชส. โครงการชลประทานนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts