นครสวรรค์ //. ผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.
คุณแม่กิมฮั้ว สุขทวี โรงงานผลิตอาวุธ บริษัท ณธรรศชาตรี จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)คุณแม่กิมกุ่ย กล่ำสกุล บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

และคุณไพโรจน์ – คุณเอี่ยมละออ ยังสามารถ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

โดยคุณนฤมล สุขทวี เป็นตัวแทนมอบ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ

เวลา 09.40 น. คุณพรรณี รัตนมณีพันธ์ บริจาคเงิน จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ

เวลา 13.00 น. คุณวิไลพร พันธุศิลป์ บริจาคพัดลมตั้งพื้น จำนวน 13 ตัว นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
…………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

Related posts