กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมพิจารณาการตัดโอนภารกิจและอัตรากำลัง

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมพิจารณาการตัดโอนภารกิจและอัตรากำลัง


วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เป็นตัวแทนกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการตัดโอนภารกิจ อัตรากำลัง และครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯ


โดยมี ดร. สมเกียรติประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

Related posts