เชียงใหม่. //. คุณจินดารัตน์ จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท

คุณจินดารัตน์ จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts