เชียงใหม่ // ผู้แทนคุณชัชศรัญ จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้แทนคุณชัชศรัญ จินดารัตนวรกุล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาล โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts