จ.อุทัยธานี…!!@ ผู้ว่าฯ นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 62 ที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำถุงยังชีพ พร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ นางสาวกิตติยา บรรทับ และครอบครัว หลังจากบ้านที่อาศัยอยู่ เลขที่ 156 ม.3 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านที่อาศัยอยู่ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งมีผู้อยู่อาศัย 3 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น รวมทั้งพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย และประชาชนในพื้นที่ พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย หน่วยทหารในพื้นที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกันมอบเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว


นอกจากนี้ ทางอำเภอหนองขาหย่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อนบ้าน ได้ช่วยเหลือข้าวสารอาหารแห้ง ข้าวของเครื่องใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นางสาวกิตติยา บรรทับ ผู้ประสบภัย เป็นค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพ ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย และค่าเครื่องนุ่งห่ม รวมเป็นเงิน จำนวน 10,000 บาท…//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts