นครสวรรค์ /// องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ)นครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอบรมนี้ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นครสวรรค์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ” จากนั้นมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ศึกษาหญ้าแฝก 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 หญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฐานที่ 2 การจำแนกสายพันธุ์หญ้าแฝก ฐานที่ 3 การเพาะและขยายพันธุ์หญ้าแฝก

ภาพ/ข่าว      ปชส.อบจ.นครสวรรค์

ธนิศา (พัช)สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts