นครสวรรค์. //. ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินให้ สปร. จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 คุณวารุณี วิเชียรกัลยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดนตรีนครสวรรค์ บริจาคเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี โรงเรียนดนตรีนครสวรรค์ และโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ แอนด์สปา บริจาคเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะ


………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

Related posts