นครสวรรค์. // นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์

19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น.
นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เป็นประธานเปิดโครงการ การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์เพื่อผลิตภัณฑ์หมักและการเพาะเห็ด พร้อมด้วย ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี นายสง่า ปานขลิป ประธานสภาเทศบาล, นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด


โดยมี ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ กล่าวรายงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและได้ตระหนักถึงความสำคัญ การผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาจัดการความรู้ให้เป็นระบบก่อนนำไปถ่ายทอดในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปจำนวน 100 คน


ดร.อันธิกา บุญแดง ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ และทีมวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตร -เรื่องการใช้จุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารหมักดอง
-การใช้จุลินทรีย์เพื่อการหมักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-การหมักเต้าเจี้ยว
-การหมักไวน์ผลไม้(กระเจี๊ยบ และสับปะรด)
ระว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 62 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก


ภาพ สำเริง
ข่าว กษิภณ
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

 

 

Related posts