จ.อุทัยธานี…!!@ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่13 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในฐานะกรรมการโครงการกองทุนศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ และนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ทั้ง 4 แห่ง คือ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก โรงเรียนบ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ และโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้นำเสนอแผนปฏิบัติของโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริง การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชนชน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2562

ซึ่งพบว่า นักเรียนของโรงเรียนทั้ง 4 แห่ง มีผลการทดสอบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน หรือ O – NET และผลการประเมินระดับชาติ NT มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้น ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้พูดคุยสอบถามสภาพความเป็นอยู่ และการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองเสลา รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ เพื่อติดตามการจัดทำแผนและการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการกองทุนการศึกษา ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์จัดตั้งขึ้น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างคนดีของบ้านเมือง ให้นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีแก่นักเรียน และบุคคลทั่วไป…//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts