ปปส.ภาค 5 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคง


วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ ปปส ภาค 5 และเจ้าหน้า ปปส.ภาค 5 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคง

โดยมีนายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ นายวัฒนา เกิดผล ผอ.ปปส.ภาค 6 กล่าวรายงาน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 และภาค 6 จำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับภาค พ.ศ.2563-2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว.    ทิพากร

Related posts