นครสวรรค์ // ธารน้ำใจหลั่งไหลให้โรงพยาบาลไม่ขาดสาย

ธารน้ำใจหลั่งไหลให้โรงพยาบาลไม่ขาดสาย……..ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 18.30 น. ภัตตาคารเล่งหงษ์ พร้อมด้วย คุณสรวิศ ตั้งสุจริตธรรม และครอบครัว บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย มูลค่า 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแพทย์หญิงกมลทิพย์ ประสพสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ


วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. คุณชุติมณฑน์ แซ่แต้ บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งบาทถ้วน)


เวลา 09.15 น. พนักงานบริษัท Tyrolite ศิษย์เก่าวิศวะจุฬาฯ Chine 92 ศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ บริจาคเต้นท์มุ้ง จำนวน 40 หลัง มูลค่า 10,600 บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)


เวลา 13.30 น. คุณวานิชชา-คุณภาณุวิชญ์ ชาติชำนิ ร้านจงเจริญกรอบรูป คุณเมจกา ชุษณะกัมพู คุณนันธพร เชื้อขันตี จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนคณะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม บริจาคเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ครั้งที่ 12 เพื่อสะสมสร้างห้องผ่าตัด“พระธรรมสิงหบุราจารย์” 2,000,000 บาท(สองล้านบาทถ้วน) จำนวน 1 ห้อง
โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคทุกท่าน มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ


………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

Related posts