นครสวรรค์ // เทศบาลนครนครสวรรค์. สาธารณสุขอำเภอเมืองฯ สปร. ร่วมพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนการจัดการสุขภาพชุมชน (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประขุมขั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและการจัดการสุขภาพชุมชน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2

โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯและคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมในพิธีเปิดโครงการ มีนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

เทศบาลนครนครศวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ร่วมกันจัดการโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4.0 เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส (อ1 อาหาร ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อ.2 อารมณ์ รู้จักผ่อนคลายอารมณ์ อ.3 ออกกำลังกาย ส.1 ไม่สูบบุหรี่ ส.2 ไม่ดื่มสุรา ) การรณรงค์การเลิกบุหรี่ เชิญชวนประชาชนที่สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ สามารถดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์

 

ภาพ/ข่าว   ปชส.  เทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts