เชียงใหม่ // รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “การดูแลรักษาและการใช้งานระบบท่อออกซิเจนและแทงค์ออกซิเจน “

ผศ.นพ.วนรักษ์ วัชระศักดิ์ศิลป์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “การดูแลรักษาและการใช้งานระบบท่อออกซิเจนและแทงค์ออกซิเจน ”

วิทยากรโดย คุณพฤษ ตั้งคีรีพิมาน จาก บริษัท Lince จำกัด ให้แก่บุคลากรที่ทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องปลอดภัย ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts