กทม. // ร่วมประชุมชี้แจง โครงการสร้างรู้ สื่อสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2562

วันที่12 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสร้างรู้ สื่อสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts