นครสวรรค์ // Workshop เคล็ดลับสุขภาพดีด้วยอาหารและธรรมชาติบำบัด “คอร์สสุขภาพเพื่อความสุขของชีวิตที่ยั่งยืน”

Workshop เคล็ดลับสุขภาพดีด้วยอาหารและธรรมชาติบำบัด “คอร์สสุขภาพเพื่อความสุขของชีวิตที่ยั่งยืน” วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์

จัดโดยคุณสุจิตรา นำเจริญผู้จัดการภัตตาคารเล่งหงษ์พร้อมด้วยคุณวรรณา พหลยุทธ คณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ร่วมงาน

Related posts