จ.ร้อยเอ็ด…!!@ พิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ จ.ร้อยเอ็ด ได้ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้โอกาสกลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยมี นายเทิดทูล ภาสะฐิติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีฯ ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในครั้งนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว จำนวน 170 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด…/

วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts