นครสวรรค์ // เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม

พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัตินครสวรรค์ พร้อมด้วยกำลังพล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยในปี 2562

ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือน พฤษภาคม เป็นต้นไปและสิ้นสุดในห้วงเดือนตุลาคม โดยปริมาณฝนเพิ่มขึ้น อีกทั้งคาดว่าจะมีพายุฝนหรือพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออเฉียงเหนือและภาคเหนือ ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 จึงได้จัดให้มีการตรวจความพร้อมของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ของหน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31

ซึ่งประกอบด้วย ชุดควบคุมการจราจร ชุดกู้ชีพ จากโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 4 กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ชุดเครื่องมือหนัก ชุดเรือทหารช่าง รถครัวสนาม และรถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์บริหารส่วนท้องถิ่น รอบค่าย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ณ สยามฝึกศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัตินครสวรรค์

ภาพ/ข่าว   กิตติคุณ/ ศสิยา  นครสวรรค์

Related posts