จังหวัดอุทัยธานี…!!@ จัดกิจกรรม กีฬาเดิน – วิ่ง “รวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน 2562”…!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 62 ณ บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาเดิน – วิ่ง “รวมพลคนรัก กีฬา มินิมาราธอน 2562” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และเสริมสร้างสุขภาพ ที่ดีให้แก่ประชาชน โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วม จำนวนกว่า 1,200 คน

เนื่องด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้สํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาส มหามงคลยิ่งที่ปวงชนชาวไทย จะได้แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และวงการกีฬา เป็นโอกาสดีของจังหวัดอุทัยธานี ที่จะใช้กิจกรรมกีฬาเดิน วิ่ง เป็นสื่อในการแสดงความสํานึกในพระมหา กรุณาธิคุณ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย และ สร้างสุขภาพ ที่ดีให้แก่ประชาชน

สำหรับกิจกรรม กีฬาเดิน – วิ่ง แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งที่บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เข้าสู่ถนนตลาดสดเทศบาลเมือง ผ่านวงเวียนห้าแยกวิทยุ ไปกลับตัวที่จุดวงเวียนหอนาฬิกา แล้ววิ่งกลับมาที่จุดปล่อยตัว และระยะทาง 10.5 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวนักวิ่งที่บริเวณลานสุพรรณิการ์ หน้าศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี และใช้เส้นทางเช่นเดียวกับระยะ 5 กิโลเมตร เมื่อถึงวงเวียนหอนาฬิกา วิ่งตรงไปที่แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี กลับตัวที่เนินเขา แล้ววิ่งผ่านสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี กลับมาที่จุดปล่อยตัว ซึ่งระยะ 10.5 กิโลเมตร มีถ้วยรางวัล ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย) อันดับ 1-5 และประเภทประชาชนทั่วไป (หญิง) อันดับ 1-5 อีกด้วย…//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts