นครสวรรค์ /// โครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและการจัดการสุขภาพชุมชน เทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและการจัดการสุขภาพชุมชน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครสวรรค์ ,ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ  ร่วมงานโดยมีนายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4.0 เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส,การเลิกบุหรี่,การเชิญชวนประชาชนที่สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่,สามารถดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นสมาชิก อาสาสมัครสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ มาร่วมบรรยายให้ความรู้

ภาพ/ข่าว   ปชส.  เทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts