นครสวรรค์ // คุณอรพันธ์ ปิยะภาค และคณะ ร่วมกันมอบอาหารกลางวัน แบ่งปันน้ำใจให้กับผู้รับบริการที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. คุณอรพันธ์ ปิยะภาค และคณะ ร่วมกันมอบอาหารกลางวัน แบ่งปันน้ำใจให้กับผู้รับบริการที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

โดยนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริการให้กับประชาชนผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง


ท่านที่ประสงค์จะทำบุญบริจาคอาหารในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888

Related posts