เชียงใหม่ // คุณสุจินดา นิมมานนิตย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คุณสุจินดา นิมมานนิตย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts