เชียงใหม่ /// เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ

นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาภาคการเกษตรภาคเหนือ​ประจำปีงบประมาณ​ 2561​ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร​ ณ​ ห้องบอลรูมโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด ​จังหวัดเชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรุฬ​ พรรณเทวี​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ เป็นประธานเปิด

โดยระบบสารสนเทศ​ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน​ ฐานข้อมูล​ จะช่วยทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความเป็นระเบียบ​ มีโครงสร้างที่ดี​ พร้อมที่นำไปใช้ในการต่อยอดเพื่อการวิเคราะห์​ สรุปผลในอนาคตได้​ ซึ่งในโลกปัจจุบันที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ หากมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบย่อมจะทำให้เราสามารถนำเอาข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประโยชน์​

ได้ทำการการลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน​ รักษาความถูกต้องของข้อมูล​ การป้องกันและรักษาความปลอดภัย​ ทั้งยังเป็นการต่อยอดของฐานข้อมูล​ในอนาคต สามารถใช้ในการนำไปสรุปผลข้อมูล​ วิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่างๆได้และคาดการณ์อนาคตได้​ ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน​ ซึ่งประกอบไปด้วย​ เกษตรอินทรีย์​ เกษตรทฤษฎีใหม่​ เกษตรผสมผสาน​ เกษตรธรรมชาติ​ และวนเกษตร​ นับว่ามีความสำคัญต่อภาคการเกษตรของไทย เกษตรอินทรีย์เป็นแนวทางการผลิตที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตผู้บริโภค​ รวมทั้ง​การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน​ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบัน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง​ ทั้งการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาเกษตรกรในรูปของโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด​ กลุ่มจังหวัด​ รวมถึงการสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อช่วยเหลือสินค้าเกษตรอินทรีย์​ด้วย เห็นคุณค่าและความสำคัญของการขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปสู่เมืองเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริง​ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่สำคัญของประเทศไทย

ภาพ/ข่าว      ปชส. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ธนิศา  (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts