จังหวัดอุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับเยาวชน…!! ☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับเยาวชน จังหวัดอุทัยธานี (Safety Culture for youth)

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุภัยพิบัติ และเป็นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ โดยมี นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมนายไกรวัชร พึงชุ่มชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จ.อุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 160 คน สืบเนื่องจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดอุทัยธานี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึงร้อยละ 83 และช่วงอายุผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุดเป็นเยาวชนในวัยเรียนอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ร้อยละ 30 ซึ่งเกิดจากการขาดประสบการณ์ และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ประกอบกับในฤดูร้อนที่ผ่านมามีเหตุอัคคีภัย สร้างความสูญเสียทั้งทรัพย์สิน รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บจากเหตุอัคคีภัยบ่อยครั้ง


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุทัยธานี
ร่วมภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดโครงการนี้ โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีกิจกรรมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยสถานีตำรวจภูธรสว่างอารมณ์ และ สำนักงาน คปภ. การฝึกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากรจากฮอนด้า การฝึกระงับเหตุอัคคีภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองฉาง ซึ่งพร้อมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนในรุ่นต่อไป อีกด้วย…//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts