เชียงใหม่ /// ปางช้างแม่แตง ร่วมมือ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ เปิดโรงเรียนควาญช้าง ( ดูทีวี P M news TV บนมือถือทุกระบบ ได้ทั่วโลก)

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ปางช้างแม่แตง บ.แม่ตะมาน ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   ดร.บุญทา ชัยเลิศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฝ่ายอาเซียน   ประธานกรรมการ ผู้บริหารปางช้างแม่แตง  เปิดเผยว่า ปางช้างแม่แตง ร่วมมือ ม.ราชภัฎเชียงใหม่ เปิดโรงเรียนควาญช้าง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการเลี้ยงช้างไทยและเชิดชูควาญช้างไทย ยกระดับอาชีพควาญช้างให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ให้มีความรู้ความสามารถ ในการเลี้ยงช้างอย่างถูกวิธี

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด พร้อม ได้กล่าวเปิดงานโครงการโรงเรียนควาญช้างมือหลักสูตรควาญช้างอาชีพ รุ่นที่ 1  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับทางปางช้างแม่แตง จัดอบรมควาญช้างขึ้นระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ,

มีผู้เข้าเรียน รุ่นแรก จำนวน 30 คน ใช้เวลาเรียน 80  ขั่วโมง ที่ปางช้างแม่แตงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรจากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมย์ฯ  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปศุสัตว์อำเภอแม่แตง และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ทางสถาบันได้มองเห็นความสำคัญของอาชีพควาญช้าง และ เป็นภารกิจของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วที่ต้องรับใช้ท้องถิ่น มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงได้ร่วมกับปางช้างแม่แตงจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมควาญช้างอาชีพขึ้นมา โดยจัดให้มีการอบรมใน 3 ระดับชั้น คือ หลักสูตรควาญช้างอาชีพขั้นพื้นฐาน ขั้นกลาง และระดับสูงต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานบริหารปางช้างแม่แตง ผู้ริเริ่มโครงการโรงเรียนควาญช้าง ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ปางช้างแม่แตงอยู่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับช้างมากว่าสองทศวรรษ รักและผูกพันกับช้างมาอย่างยาวนาน มองเห็นความสำคัญของควาญช้างว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับควาญช้างมากที่สุด ช้างจะได้รับการดูแลดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ควาญช้างว่ามีความรู้ความสามารถขนาดไหน จึงได้เกิดเป็นโรงเรียนควาญช้างแห่งนี้เกิดขั้นมา เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการช้างไทย ที่ยีงขาดแคลนควาญช้างอยู่อีกจำนวนไม่น้อย

ภาพ/ข่าว    ธนิศา/ปูณณภพธ์   มั่นคงดี

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts